Behind the door already
What is it
Deathmask
Before the face
Was given a dog
Disapears close to the mouth
Now is a chissel
Dolomite calcium
Other names inside the spittle
 

Back to Frontpage
Krystallet Hævner
Back to Frontpage

"Krystallet hævner" er inspireret af myten om Pygmalion fra Ovid's Metamorfose om skulptøren, der flygter fra sin hjemby's horer, for at søge kærligheden i kontemplativ virksomhed og skabelse. Historien er omarbejdet til en tragedie, der tematiserer kødets skrøbelighed og idealets guddommelige styrke. Stykket er en usædvanlig duo for life-size dukke og performer, der går imod tidens tand og realisme i et forsøg på at åbne et rum for skønhed og oplevelse. Bevægelsen, pausen, tid og rum er grundlæggende elementer i spillet mellem performer og dukke i en forestilling, der arbejder med at levne plads til beskuerens egen indlæsning af stemningerne i udtrykket. Scenen bliver her opfattet som et rituelt proscenium, hvor der opstår og nedbrydes liv i marionetten, hvad enten den er et menneske eller en dukke, som det hedder i en af de poetiske fraser, der følger scenebillederne "Beskueren går ind og drypper mellem skriften og billedet". Performeren stiller spørgsmålene: Kan en dukke udtrykke væren og gestikulere rummet? - Og følger åndedrættet bevægelserne i en bestemt forbundet logik? - Måske giver "Krystallet Hævner" et forsøg på et svar!

I forestillingen indgår en kronologi af emblematiske ord forfattet af Theofanis Melas på baggrund af et tragisk forlæg udarbejdet af Svend E Kristensen. Ordene er monteret i et soundscape af komponist Peter Kyed. Lyset er sat af Carsten Pedersen.

Stilen er fundet gennem mødet med den japanske dukke- og maskemester Hoichi Okamoto og påvirket af lang tids samarbejde med performance truppen Von Heiduck, hvor aktøren har slebet sine performance sko. Forestillingen bliver Svend E Kristensens første forsøg på forme en helhed af tematikken og lægger op til en videre afsøgning af udtrykket med life-size dukke og dukkefører.

"Performeren er i sig selv en absolut marionet og ikke en psykologisk gestalt". Tankerne er gamle og friske, de stammer fra Gordon Craig's reformulering af teateret fra det forrige århundredeskifte og er evigt aktuelle i forhold til en søgning efter et ritualistisk teater og arbejdet med dukker og masker. Ofte er dukker og masker i vestligt regi groteske udtryk for mekanisk liv, mens det religiøst forbundne teater fx Noh opererer med en egen absolutisme, hvor maskerne og aktørens æstetisk formale udtryk er et direkte udtryk for gudernes dans. I 2000 blev performer Svend E Kristensen grebet af life-size dukkens fascinerende muligheder for at skabe liv og af arbejdet med den "tomme" maske i forbindelse med et japansk inspireret teaterstykke. Siden har han arbejdet hen imod at etablere en solo med de to elementer som bærende kræfter. I mellemtiden er det blevet til et par møder med Okamoto-san bl.a. under en studierejse til dukkernes og maskernes mekka Japan, hvor der i sommeren 2001 blev studeret traditionelt Noh-teater, samt dukke- og maskearbejde. Tidligere har han arbejdet sammen med Von Heiduck i Peepshow 3+4, Angest, Metalsvinet, Salomé, Extropia og Rolf Heim's Nürenberg Backstage m.m.

Forestillingen er støttet af Scandinavian-Japan Sasakawa Foundation, Statens Teaterråd, Statens Kunstfond, Hindsgaul Mannequins, Dansk skuespiller forbund, T.T.T. International Performance Institute Kyoto

Revenge of the Crystal
Sponsors
Contact and further information
Contact
CV Svend E Kristensen
CV
Review in Danish by Mikkel Starup
Kommentar
Danish Text
Forestilling
English Text
English
Hoichi Okamoto international Life-Size Puppet Workshop
Music

Allmost familiar
Sold for a scalpel
Smooth grimaces
Rest in all voices